Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Leven

Als woon-, werk- en leefgebied zijn weinig provincies zo aantrekkelijk als Groningen. We hebben hier ruimte en schone lucht. Historische landschappen en erfgoed. Natuurgebieden, prachtige dorpen en een bruisende stad. Wie hier woont kan volop genieten van de cultuur, de historie en de schoonheid van deze provincie. Daarom ook de slogan: er gaat niets boven Groningen. Om onze provincie zo aantrekkelijk te houden en als woon-, werk- en leefgebied nog verder te verbeteren is het van belang heldere keuzes te maken.

Een aantrekkelijke woon-, werk- en leefomgeving heeft alles te maken met de inrichting van de ruimte, de voorzieningen en de cultuur. De provincie heeft als taak erop toe te zien dat de ruimte optimaal wordt ingericht, voorzieningen kwalitatief op peil blijven en de culturele identiteit van Groningen wordt behouden. Die taken doorsnijden tal van andere verantwoordelijkheden. Hoe verhoudt de inrichting van de ruimte zich tot de natuur? Op welke manier ontstaat er een goede balans tussen de wensen en belangen van Stad en Ommelanden? Wat kunnen we doen om ons cultureel erfgoed in stand te houden?

Aantrekkelijk woon- en leefgebied